Background

Tin tức Alpha7

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Sáng ngày 22/04/2022, tại Hội trường Nhà máy điện tử DLG Ansen - Lô I3-06, Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự Đại hội có các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và sự hiện diện của các cổ đông và quý vị đại biểu. Trong đó có ông Bùi Pháp - Cổ đông lớn của Công ty. Tại Đại hội, toàn bộ đại biểu và cổ đông tham dự được Công ty hướng dẫn thực hiện đầy đủ thông điệp 5K của bộ Y tế.  Ông Đoàn Nguyên Tiêu , ông Nguyễn Đình Trạc và ông Bùi Mình Đức – Thành viên của HĐQT làm  Chủ tọa đoàn, điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Tin tức khác