Background

Tin tức Alpha7

DL1: Tham vọng trở thành Tập đoàn đa ngành nghề, đặt mục tiêu doanh thu 450 tỷ năm 2021

DL1: Tham vọng trở thành Tập đoàn đa ngành nghề, đặt mục tiêu doanh thu 450 tỷ năm 2021

Sáng ngày 26/6/2021, tại Hội trường Nhà máy điện tử DLG Ansen - Lô I3-06, Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, công ty Cổ phần Tập đoàn Năng Lượng Tái Tạo Việt Nam  (HNX: DL1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội có các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 96.547.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, toàn bộ đại biểu và cổ đông tham dự được Công ty hướng dẫn thực hiện đầy đủ thông điệp 5K của bộ Y tế.  Ông Bùi Minh Đức – Thành viên HĐQT, được uỷ quyền làm Chủ tọa đoàn, điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Đại hội đã được nghe các thành viên Ban tổ chức (BTC) đại diện báo cáo Ban giám đốc và Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch kinh doanh các năm 2021 – 2023; Báo cáo về tình hình SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2021.

Năm 2020, các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty là kinh doanh vận tải; thương mại và bất động sản… đều chịu tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19 và thiên tai cực đoan. Theo đó, hoạt động giao thông vận tải liên tục bị tạm ngưng hoạt động ở nhiều tuyến vận chuyển và bị cạnh tranh gay gắt; lĩnh vực nông nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, hạn hán và giá cả nông sản, làm cho doanh thu, lợi nhuận ngành thương mại - dịch vụ của Công ty bị giảm sút; hoạt động bất động sản đang phải tạm dừng việc thi công, bán hàng do việc rà soát thủ tục pháp lý của các cơ quan chức năng,…

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, quyết liệt hành động của HĐQT, cùng với sự chung sức đồng lòng của toàn thể CBCNV, Công ty vẫn đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng: kết thúc năm 2020, doanh thu 188,6 tỷ đồng, đạt 94,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 35,4 tỷ, đạt 177% kế hoạch năm. Trên cơ sở các thông tin về tình hình thị trường, những kết quả đạt được trong năm 2020 và các nhận định, đánh giá cơ hội thị trường trong thời gian tới, DL1 đề ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021: Doanh thu hợp nhất là 450 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế là 40 tỷ đồng. Để đạt được kế hoạch này, (i) HĐQT DL1 tiếp tục cơ cấu lại các ngành nghề kinh doanh tiềm năng, thế mạnh nhằm mang lại hiệu quả cao để mở rộng ngành nghề; (ii) nâng cao hiệu quả của hoạt động M&A, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và điện tử công nghệ cao với các Dự án đã đi vào hoạt động ổn định như: Nhà máy Điện mặt trời Thuận Nam Đức Long, Nhà máy điện tử ở KCN cao Tp. Hồ Chí Minh; (iii) Hoàn thiện pháp lý và triển khai các Dự án đã được Tỉnh và các Bộ ban ngành chấp thuận chủ trương đầu tư như: dự án Nhà máy điện gió Ia Boòng - Chư Prông công suất 50 MW, Trạm biến áp 500 KVA, Dự án Điện gió Ia Blứ công suất 306 MW, Dự án Điện mặt trời Ia Blứ công suất 1.500 MW, Dự án sản xuất linh kiện điện tử ở Bình Dương, Đà Nẵng…; (iv) Duy trì, đầu tư phát triển theo chiều sâu các lĩnh vực truyền thống trên cơ sở tận dụng những lợi thế, kinh nghiệm sẵn có…

 

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo DL1 đã giải đáp tất cả các thắc mắc của các cổ đông, nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến kế hoạch kinh doanh, các kế hoạch và dự án mà Công ty đã, đang và sắp triển khai, đồng thời, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Với tham vọng trở thành một Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng Lượng Tái tạo Việt Nam đã xin ý kiến đại hội và được sự tán thành tuyệt đối để đổi tên thành: Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven, với 4 lĩnh vực kinh doanh trọng tâm gồm: Năng lượng tái tạo, Điện tử công nghệ cao, Bất động sản, Đầu tư tài chính. Trong đó, năng lượng tái tạo và điện tử công nghệ cao là mảng chiến lược sẽ tạo nguồn thu, dòng tiền ổn định giai đoạn 2021-2025.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu nhân sự thành viên HĐQT và Ban kiểm soát , theo đó ông Nguyễn Đình Trạc và ông Đặng Văn Hậu được Đại hội tín nhiệm bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT, ông Đỗ Thành Nhân, bà Vũ Thị Hải và bà Hồ Thị Mỹ Trinh trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Bùi Minh Đức cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn Alpha Seven, sự đồng thuận của quý cổ đông đã luôn hỗ trợ và đồng hành cùng DL1, đồng thời chúc mừng các nhân sự đã trúng cử tại Đại hội.

 

Với những kết quả năm 2020 và thành công của đại hội cổ đông năm 2021, quý cổ đông, nhà đầu tư tin tưởng rằng DL1 sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo.

Tin tức khác