Background

Thương mại dịch vụ

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Thương mại - Dịch vụ là lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Tập đoàn Alpha7. Hoạt động mua bán đá, phân bón, nông lâm sản, kim loại, vật liệu xây dựng,.. phục vụ cho nhiều dự án, công trình và khách hàng lớn. Sản phẩm của Alpha7 không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã hàng hoá, dịch vụ và đạt được các tiêu chuẩn quốc tế.


CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN