Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
NQ HĐQT nhận chuyển nhượng đất . 15/10/2021
NQ HĐQT nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen. 15/10/2021
CBTT giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10 ngày 24/08/2021. 12/10/2021
Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ Đỗ Thành Nhân. 29/09/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Thành Nhân. 16/09/2021
NQ HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020. 26/08/2021
Tạm hoãn CBTT BCTC soát xét bán niên năm 2021. 11/08/2021
Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ Nguyễn Đình Trạc. 09/08/2021
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn của cổ đông Nguyễn Thị Diễm. 05/08/2021
CBTT thay đổi con dấu 21/07/2021
CBTT thay đổi giấy Đăng Ký Kinh Doanh lần thứ 19 20/07/2021
NQ HĐQT thay đổi tên Công Ty 20/07/2021
CBTT ký hợp đồng Kiểm Toán 2021 16/07/2021
CBTT lựa chọn Công ty Kiểm Toán 2021 15/07/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ : Nguyễn Đình Trạc 12/07/2021
CBTT thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 18 12/07/2021
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn của cổ đông Phạm Thị Hiền 07/07/2021
Biên bản họp của BKS về việc Bầu trưởng BKS và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS. 03/07/2021
QĐ HĐQT về việc thay đổi website,logo công ty mới,bầu PCT HĐQT và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 03/07/2021
Quyết định HĐQT miễn nhiệm, bổ nhiệm TGĐ 2021 30/06/2021