Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
CBTT Giải trình LNST năm 2018 thay đổi trên 10% so với năm 2017, chênh lệch trước và sau kiểm toán trên 5% 10/04/2019
Báo cáo thay đổi sở hữu CĐ lớn: Nguyễn Thị Diễm 09/04/2019
Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 03/04/2019
CBTT Quyết định HĐQT và Công văn về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 28/03/2019
Quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 11/03/2019
Công văn UBCK về việc gia hạn thời gian Công bố Báo cáo tài chính DL1 07/03/2019
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các HĐ,giao dịch giữa CT với các Doanh nghiệp và người có liên quan 31/01/2019
CBTT về việc ông Lý Duy Anh thôi giữ chức danh TV HĐQT từ ngày 08/01/2019 08/01/2019
CV số 126/CV- DL1 CBTT thay đổi người quản trị công ty, thư ký HĐQT Công ty 03/12/2018
CBTT số 72/CV-DL1 Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 17/07/2018
CBTT Công văn Số 60/CV-DL1 Quyết định HĐQT về việc góp thêm vốn vào Công ty CP ĐTXD Vạn Gia Long 06/06/2018
CBTT Số 59/CV-DL1 Quyết định HĐQT về việc Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH SXTM DV Đồng Phú Hưng 06/06/2018
CBTT công văn số 47/CV-DL1 Quyết định HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018. 16/05/2018
CBTT công văn số 45/CV-DL1 Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty 16/05/2018
CBTT về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 27/04/2018
CBTT về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 27/04/2018
CBTT công văn số 30/CV- DL1 về việc giải trình chênh lệch BCTC mẹ và hợp nhất năm 2018 10/04/2018
CBTT Thông báo về việc bầu thành viên HĐQT, BKS, đơn ứng cử, đơn đề cử đến các CĐ 10/04/2018
CBTT về việc thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 10/04/2018
CBTT - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 10/04/2018