Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 11/03/2019
Công văn UBCK về việc gia hạn thời gian Công bố Báo cáo tài chính DL1 07/03/2019
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các HĐ,giao dịch giữa CT với các Doanh nghiệp và người có liên quan 31/01/2019
CBTT về việc ông Lý Duy Anh thôi giữ chức danh TV HĐQT từ ngày 08/01/2019 08/01/2019
CV số 126/CV- DL1 CBTT thay đổi người quản trị công ty, thư ký HĐQT Công ty 03/12/2018
CBTT số 72/CV-DL1 Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 17/07/2018
CBTT Công văn Số 60/CV-DL1 Quyết định HĐQT về việc góp thêm vốn vào Công ty CP ĐTXD Vạn Gia Long 06/06/2018
CBTT Số 59/CV-DL1 Quyết định HĐQT về việc Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH SXTM DV Đồng Phú Hưng 06/06/2018
CBTT công văn số 47/CV-DL1 Quyết định HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018. 16/05/2018
CBTT công văn số 45/CV-DL1 Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty 16/05/2018
CBTT về việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 27/04/2018
CBTT về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 27/04/2018
CBTT công văn số 30/CV- DL1 về việc giải trình chênh lệch BCTC mẹ và hợp nhất năm 2018 10/04/2018
CBTT Thông báo về việc bầu thành viên HĐQT, BKS, đơn ứng cử, đơn đề cử đến các CĐ 10/04/2018
CBTT về việc thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 10/04/2018
CBTT - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 10/04/2018
QĐ HĐQT về việc Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 17/03/2018
CBTT quyết định HĐQT về việc chốt DSCĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ và ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 12/03/2018
Thông báo chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 12/03/2018
Công văn UBCK về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính DL1 09/03/2018