Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ 16/12/2021
CBTT _Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. 30/11/2021
CBTT NQ HĐQT phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. 30/11/2021
NQ HĐQT thoái vốn Cty TNHH Phú Thành Gia Pleiku. 04/11/2021
NQ HĐQT mua CP CTCP BOT&BT Đức Long Đắk Nông 01/11/2021
NQ HĐQT nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen. 15/10/2021
CBTT giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10 ngày 24/08/2021. 12/10/2021
Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ Đỗ Thành Nhân. 29/09/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Thành Nhân. 16/09/2021
NQ HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020. 26/08/2021
Tạm hoãn CBTT BCTC soát xét bán niên năm 2021. 11/08/2021
Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ Nguyễn Đình Trạc. 09/08/2021
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn của cổ đông Nguyễn Thị Diễm. 05/08/2021
CBTT thay đổi con dấu 21/07/2021
CBTT thay đổi giấy Đăng Ký Kinh Doanh lần thứ 19 20/07/2021
NQ HĐQT thay đổi tên Công Ty 20/07/2021
CBTT ký hợp đồng Kiểm Toán 2021 16/07/2021
CBTT lựa chọn Công ty Kiểm Toán 2021 15/07/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ : Nguyễn Đình Trạc 12/07/2021
CBTT thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 18 12/07/2021