Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven 18/04/2022
Bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 lần 2. 15/04/2022
Bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 . 12/04/2022
Quyết định của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu DL1. 04/04/2022
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 01/04/2022
CBTT đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Hải và Bà Hồ Thị Mỹ Trinh 31/03/2022
NQ HĐQT thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 28/03/2022
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11 ngày 15/03/2022 16/03/2022
Thông báo của TTLKCK về ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 11/03/2022
Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 21. 10/03/2022
Công văn xác nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của UBCKNN. 07/03/2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 05/03/2022
NQ HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 04/03/2022
Thông báo thay đổi mẫu dấu của Công ty 23/02/2022
Thay đổi Giấy Đăng Ký Kinh Doanh thay đổi lần thứ 20. 23/02/2022
Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 17/02/2022
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. 17/02/2022
NQ HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 17/02/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 27/01/2022
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Bến xe Gia Lai - Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven 22/01/2022