Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
NQ HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan 21/01/2022
Bản cung cấp thông tin của ông Trần Đình Anh Dũng - Giám đốc chi nhánh Công ty tại Gia Lai. 18/01/2022
NQ HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty tại Gia Lai 18/01/2022
NQ HĐQT về việc thành lập chi nhánh của Công ty tại Gia Lai. 18/01/2022
CBTT Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức 14/01/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ. 11/01/2022
Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn (Công ty TNHH Global Capital). 11/01/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. 08/01/2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 07/01/2022
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 07/01/2022
NQ HĐQT phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 07/01/2022
CBTT Công văn UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 05/01/2022
CBTT quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 04/01/2022
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2. 31/12/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ. 30/12/2021
Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DL1 25/12/2021
CBTT đính chính công văn số 171 ngày 17.12.21 về việc nhận đơn từ nhiệm của ông Đỗ Thành Nhân 24/12/2021
CBTT đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát của ông Đỗ Thành Nhân. 17/12/2021
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ 16/12/2021
CBTT _Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. 30/11/2021