Background

Công Bố Thông Tin 2017

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Quyết định HĐQT thoái vốn tại CTCP khoáng sản & luyện kim Tây Nguyên 27/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 26/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Bùi Pháp 25/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Bùi Pháp 22/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Bùi Pháp 22/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Bùi Pháp 22/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Bùi Pháp 21/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 22/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Bùi Pháp 21/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 21/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 20/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 19/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 16/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu nhóm cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 15/12/2017
Báo cáo cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 15/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu nhóm cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 15/12/2017
Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Bùi Pháp 13/12/2017
Báo cáo cổ đông lớn: Công ty TNHH Global Capital 13/12/2017
Báo cáo cổ đông lớn ông Bùi Pháp 12/12/2017
QĐ HĐQT về việc ủy nhiệm người quản lý vốn góp tại công ty Đồng Phú Hưng và Công ty Vạn Gia Long 29/11/2017