Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 26/03/2020
Công văn UBCK về việc gia hạn thời gian Công bố Báo cáo tài chính DL1 22/02/2020
Công văn đính chính Quyết định số 02/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 06/02/2020. 21/02/2020
Quyết định thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan. 06/02/2020
Giải trình liên quan đến BCTC soát xét bán niên năm 2019 29/08/2019
Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Gia Long 10/08/2019
CBTT Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 17/07/2019
CBTT quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, quy chế CBTT 09/07/2019
Quyết định Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 01/07/2019
Bổ sung hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ TN năm 2019 (lần 2) 26/06/2019
CBTT Bổ sung tài liệu hồ sơ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 21/06/2019
CBTT Về việc nhận đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Hồ Hoàng Đức Huy 19/06/2019
CBTT thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 15/06/2019
QĐ HĐQT về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 27/05/2019
CBTT Quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế 09/05/2019
VSD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 09/05/2019
Thông báo chốt DSCĐ thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 06/05/2019
CBTT về việc chốt DSCĐ Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 06/05/2019
CBTT Giải trình LNST năm 2018 thay đổi trên 10% so với năm 2017, chênh lệch trước và sau kiểm toán trên 5% 10/04/2019
Báo cáo thay đổi sở hữu CĐ lớn: Nguyễn Thị Diễm 09/04/2019