Background

Công bố thông tin

Văn bản Ngày phát hành Tải về
Báo cáo cổ đông lớn ông Bùi Pháp 12/12/2017
QĐ HĐQT về việc ủy nhiệm người quản lý vốn góp tại công ty Đồng Phú Hưng và Công ty Vạn Gia Long 29/11/2017
TB ngày giao dịch đầu tiên của 84.284.865 cổ phiếu niêm yết bổ sung 29/11/2017
Thông báo về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 84.284.865 cổ phiếu DL1 28/11/2017
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung tại HNX 24/11/2017
Giấy chứng nhận đăng ký doạnh nghiệp thay đổi lần thứ 16 23/11/2017
Giấy chứng đăng ký chứng khoán- Thay đổi lần 8 21/11/2017
CBTT về việc mua cổ phần của CTCP ĐTXD Vạn Gia Long và mua lại phần vốn góp của CT TNHH SX-TM-DV Đồng Phú Hưng 18/11/2017
QĐ HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi điều 5 điều lệ Công ty 17/11/2017
UBCK NN chấp thuận báo cáo kết quả phát hành 17/11/2017
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 16/11/2017
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 16/11/2017
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng 16/11/2017
VSD Thông báo về gia hạn đặt mua, nộp tiền mua cổ phiếu 30/10/2017
CBTT về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 27/10/2017
Báo cáo giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông lớn - Bà Nguyễn Thị Út 24/10/2017
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Ông Nguyễn Tường Cọt 24/10/2017
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phạm Tiến Dũng 24/10/2017
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Ông Chu Sỹ Hoạt 24/10/2017
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ - Bà Hà Thị Phương Oanh 24/10/2017