Background

Tin tức Alpha7

DL1 hướng đến mục tiêu áp dụng công nghệ 4.0

DL1 hướng đến mục tiêu áp dụng công nghệ 4.0

Theo đó, giai đoạn 2019-2021, DLG đặt kế hoạch 03 năm lần lượt: Năm 2019 với doanh thu 200 tỷ, lợi nhuận 20 tỷ đồng; Năm 2020 doanh thu 240 tỷ, lợi nhuận 24 tỷ đồng; Doanh thu năm 2021 doanh thu 480 tỷ, lợi nhuận 48 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 4%.

Để thực hiện được điều này, HĐQT DL1 chủ trương đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao năng lực kinh doanh – dịch vụ, vị thế của doanh nghiệp và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, công ty tiếp tục cơ cấu lại các ngành nghề kinh doanh, thực hiện M & A các công ty dự kiến mang lại hiệu quả cao để mở rộng ngành nghề, nâng cao vị thế và năng lực tài chính, mặt khác gia tăng doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông.

Đại hội lần này cũng đã tiến hành miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với ông Lý Duy Anh, ông Hồ Hoàng Đức Huy, Chu Sỹ Hoạt, đồng thời bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT mới với ông Bùi Minh Đức, Phạm Minh Việt và Đỗ Chiến Đấu.

 

 

Tin tức khác