Background

Tin tức báo chí

DL1: Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 220 tỷ

DL1: Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu 220 tỷ

Tại ĐHCĐ thường niên 2017 diễn ra sáng ngày 30.4, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1:HNX) đặt mục tiêu kế hoạch năm 2017 với doanh thu 220 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 20 tỷ.

 

Tại ĐHCĐ thường niên 2017 diễn ra sáng ngày 30.4, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (DL1:HNX) đặt mục tiêu kế hoạch năm 2017 với doanh thu 220 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 20 tỷ.

Để đạt được mục tiêu đề ra, HĐQT DL1 chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, cơ cấu lại nguồn vốn một cách hợp lý nhằm mục tiêu giảm đến mức thấp nhất chi phí vốn vay, đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ…Tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực nhưng vẫn đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

 

Những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của DL1 có bước tăng trưởng đáng kể. Đặc biệt, năm 2016 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của DL1 với doanh thu đạt gần 200 tỷ, tăng 867,9% so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận trên 11 tỷ đồng, tăng 173,4% so với năm ngoái. Kết quả này có được không chỉ nhờ hoạt động kinh doanh ổn định của Bến xe Đức Long Gia Lai, đặc biệt, từ năm 2016, DL1 mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực khai thác, chế biến đá và thương mại thông qua việc hoán đổi cổ phiếu để nắm quyền sở hữu 2 công ty Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên, Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku. Hoạt động này giúp DL1 nhanh chóng gia tăng doanh thu lợi nhuận, đồng thời, giúp DL1 mở rộng ngành nghề, nâng cao vị thế, năng lực tài chính cũng như gia tăng lợi ích của cổ đông.

 

Ông Nguyễn Tường Cọt, Giám đốc DL1 khẳng định tại Đại hội: “ Từ năm 2017 này, chúng tôi sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn vào các lĩnh vực hoạt động, đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tối thiểu 10% so với những năm trước. Riêng đối với lĩnh vực kinh doanh Bến xe, bãi đỗ xe, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và xây dựng các dự án bến xe xã hội hóa đạt tiêu chuẩn loại 1 mang thương hiệu Đức Long Gia Lai”.

Tin tức khác