Background

Tin tức Alpha7

DL1: Con gà đẻ trứng vàng

DL1: Con gà đẻ trứng vàng

Ngày 26/05/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai ( Mã chứng  khoán DL1) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013. Đây là một trong những công ty thành viên hoạt động khá ổn định, luôn đảm bảo tăng trưởng doanh thu lợi nhuận hàng năm. Năm 2012, tổng doanh thu DL1 là 1

 

Ngày 26/05/2013, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai ( Mã chứng  khoán DL1) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013. Đây là một trong những công ty thành viên hoạt động khá ổn định, luôn đảm bảo tăng trưởng doanh thu lợi nhuận hàng năm. Năm 2012, tổng doanh thu DL1 là 19,2 tỷ đồng, lợi nhuận 5,3 tỷ đồng, đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong tình hình nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp như hiện nay thì kết quả tăng trưởng của DL1 đáng được ghi nhận. Đặc biệt, dù thị trường chứng khoán 2012 tụt dốc nghiêm trọng, các cổ phiếu trên sàn chứng khoán đều giảm giá, nhưng cổ phiếu DL1 vẫn giữ được mức giá ổn định. Theo các cổ đông đầu tư vào cổ phiếu DL1, kết quả như vậy tuy chưa đáp ứng kỳ vọng như mong muốn nhưng so với tình trạng của hàng loạt doanh nghiệp khác trên sàn chứng khóan thì cổ phiếu DL1 đúng là “ Con gà đẻ trứng vàng”.

Tin tức khác